Les Cahiers de La Fonderie

Sinds 1986 verschijnt dit wetenschappelijk tijdschrift elk semester. "Les Cahiers de La Fonderie" is bestemd voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor het Brusselse verleden en heden. De rijk geïllustreerde artikels bespreken verschillende facetten van sociaaleconomische thema's: de veertig uitgegeven nummers hebben heel gevarieerde onderwerpen behandeld zoals arbeid, huisvesting, voeding, immigratie, seks...
Door een beroep te doen op deskundigen gespecialiseerd in de aangehaalde kwesties, willen de Cahiers de La Fonderie de brug zijn tussen het universitair onderzoek en het groot publiek. Al twintig jaar vormen ze kostbare instrumenten om de stad op een andere manier te beschouwen.

FWB QUADRI HORI2

LogoCocofFondWebsite

Region FR RGB

Facebook

U bevindt zich hier: Accueil Publicaties Les Cahiers de La Fonderie