Tentoonstellingen

Water loopt niet van een leien dakje piss & love Made in Belgium
De tentoonstelling Water loopt niet van een leien dakje gaat over het leidingwater in Brussel. Kom en ontdek alles wat onze stad en onze levenswijze verbindt met dit essentieel element: water !

Neem er een duik in…

Een glas met water vullen, een douche nemen of de waterspoeling doortrekken…Deze eenvoudige bewegingen zijn vandaag zo vanzelfsprekend dat “wij er zelfs niet aan denken”.

Deze tentoonstelling laat u ontdekken wat er allemaal werd gedaan opdat we er niet meer zouden aan denken en, precies daarom, u er opnieuw moet “aan denken”!

We keren terug in de tijd, en ontdekken welke politiek Brussel hanteerde om zich in het verleden met water te bevoorraden. De tentoonstelling beschrijft de reusachtige werken die tijdens de 19de en 20ste eeuw werden ondernomen om de stad van water te voorzien, samen met de politieke discussies en de wetenschappelijke ontdekkingen die ermee gepaard gingen.

Ze vertelt ook wat er allemaal nodig is geweest om ons aan te passen aan het water, aan ons lichaam en aan de hygiëne doorheen de geschiedenis van de openbare baden en de badkamer.

Ze brengt in herinnering dat het opruimen van verbruikt water, vol uitwerpselen, rechtstreeks gestort x in de tot riolen verworden rivieren, niet altijd heeft bestaan.

In Brussel heeft het trouwens lang geduurd vooraleer er waterzuiveringsstations werden gebouwd (begin 21ste eeuw) en men vertelt u ook waarom.

En de tentoonstelling toont vooral hoe de bevoorradings- en afwateringsleidingen alleen maar kunnen werken dankzij het dagelijks onverdroten werk van honderden personen: van de scheikundige tot de waterproever, over de fonteinier en de rioolwerker.

Met andere woorden, de tentoonstelling tracht te tonen dat er heel veel tijd is geïnvesteerd in wat door de leidingen loopt, een lange en multidimensionale geschiedenis gebaseerd op dagelijks werk dat het mogelijk maakt water te gebruiken zoals we het vandaag gewoon zijn.

De tentoonstelling beperkt zich niet tot het beschrijven van het verleden, maar wil aanknopen met hedendaagse vraagstukken. In de stad zijn er meer en meer mensen die geen gemakkelijke toegang hebben tot water. De klimaatontregeling doet ons grondig nadenken over onze verhouding tot de bronnen. Pollutie wordt diverser en brengt nieuwe problemen of uitdagingen. Om hierover beter te reflecteren vindt u er ook meerdere bezinningsruimtes.

De tentoonstelling richt zich tot volwassenen en kinderen (vanaf 5 jaar). Ze wil u onderdompelen in de materie met video’s, geluidsfragmenten en getuigenissen, zintuigelijke en ludieke ervaringen.

Geleide bezoeken
Vanaf februari worden er geleide bezoeken georganiseerd in het Frans, elke eerste zondag van de maand om 15u. Duur: 1.30u.
U kan ook een geleid privébezoek in het Nederlands boeken op een datum naar keuze voor een groep van maximum 15 personen. Tarief: 110-130 euro. Info en reservatie: parcours@lafonderie.be

Rond de tentoonstelling vindt u…

Praktische info

Water loopt niet van een leien dakje is te bezoeken in La Fonderie – Brussels museum voor arbeid en industrie – van 15 oktober 2021 tot 26 juni 2022.
Voor alle praktische info met betrekking tot het museum (adres, tarieven, openingsuren, contacten,…) klik hier.

Dank aan onze partners

Deze tentoonstelling is de vrucht van een partnerschap tussen La Fonderie – Brussels museum voor arbeid en industrie – het interdisciplinair laboratorium voor stadsstudies van de Université Libre de Bruxelles en VIVAQUA dat hieraan deelneemt in het kader van haar 130 jarig bestaan.