Permanente tentoonstelling - Brussels Museum voor arbeid en industrie

Het is de bedoeling van elk museum om aan zijn publiek de collecties te tonen die het verzamelt.

Het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie werd begin 2014 officieel erkend door de Federatie Wallonië-Brussel. Een deel van de collectie wordt nu voorgesteld in een nieuwe permanente tentoonstelling.

De Industriële Revolutie heeft de economie, de politiek en de sociale verhoudingen in ons land grondig door elkaar geschud. Op twee eeuwen tijd is België van een landelijk agrarisch gebied geëvolueerd naar een verstedelijkte maatschappij, die vandaag hoofdzakelijk tertiair is. Tijdens deze periode heeft Brussel een dubbele ontwikkeling gekend: enerzijds als belangrijke industriële stad, de belangrijkste van het land op het gebied van tewerkstelling, en anderzijds als de hoofdstad van een onafhankelijk land en later van de Europese Unie. Als gevolg hiervan heeft de tertiaire sector er de overhand genomen. Dit heeft voor gevolg dat het industrieel patrimonium verwaarloosd werd, met het gevaar dat dit uit het collectieve Brusselse geheugen zou verdwijnen.

Dertig jaar geleden werd La Fonderie opgericht om de herinnering aan dit industrieel verleden levendig te houden, en om er de urbanistische en sociale gevolgen van te bestuderen. Het Brussels Museum voor Arbeid en Industrie betekent de concretisering van deze studie, en beschikt over rijke verzamelingen samengesteld uit schenkingen en aankopen.

Wat kan men er vinden?

Een stad produceert, verwerkt en distribueert een groot deel van de goederen die ze nodig heeft, en Brussel maakt hierop geen uitzondering. Het was onze bedoeling vier essentiële industriële sectoren voor te stellen, die producten ‘Made in Brussels’ hebben gecreëerd of verwerkt.

Er is de sector metaal, des te belangrijker omdat La Fonderie zich gevestigd heeft in de gebouwen van de ‘Compagnie des Bronzes’, de houtsector, essentieel element voor de bouw en de aanleg van de stad. Confectie en textiel zijn historisch gezien de belangrijkste sectoren in Brussel, en er is tenslotte de voedingsindustrie, die zorgde voor de bevoorrading van een steeds groeiende bevolking.

Elke module is geconcentreerd rond twee ‘top’machines wat de mogelijkheid biedt er een aantal thema’s rond te ontwikkelen: de techniek, de geschiedenis van een bedrijf, de werkomstandigheden, het thuiswerk en de fabrieksarbeid, de commercialisering,… De diversiteit van de verschillende sectoren wordt belicht doorheen de producten, en telkens wordt gefocust op een specifiek onderdeel: zo wordt voor het metaal de automobielconstructie onder de aandacht gebracht, en voor de module textiel komt specifiek de hoedenmakerij aan bod.

De meeste stukken komen uit onze eigen rijke verzameling, maar in de tentoonstelling vindt men ook voorwerpen die ons werden uitgeleend door instellingen waar we mee samenwerken, of door privéverzamelaars.

De tentoonstelling bevindt zich in de ‘Zaal van de Draaiers’ van de oude Compagnie des Bronzes, met een oppervlakte van 300 m². Deze ruimte werd in 2001 gerestaureerd.

Het museum is veel meer dan een loutere terugblik op het verleden, wij willen u ook confronteren met wat er vandaag gebeurt. Daarom wordt elke module afgesloten met een video die het heeft over de actualiteit in de sector: Wat eten de Brusselaars vandaag? Worden er in Brussel nog hoeden gemaakt?...

Voor wie?

La Fonderie heeft zeker niet de ambitie om te concurreren met de grote musea van de hoofdstad. Onze kracht schuilt in het feit dat we een museum op mensenmaat zijn, en ons vooral focussen op gastvrijheid, gezelligheid, het direct contact met de bezoekers, animatie, interactiviteit…Deze tentoonstelling dient als basis voor een hele reeks educatieve activiteiten: geleide bezoeken, animatie voor scholen of professionele bezoekers,…

De drietalige tentoonstelling (Nederlands/Frans/Engels) richt zich tot een breed publiek, al dan niet vertrouwd met museumbezoek, dat er informatie vindt maar ook het plezier om industrieel Brussel te ontdekken.

Ons museum staat open voor iedereen, maar wil toch een ander type publiek aantrekken, dat niet vertrouwd is met musea. Zo hebben we een programma ontwikkeld voor een alfabetiseringsdoelgroep en voor sociaalprofessionele vorming. Gelegen in een cultureel achtergestelde wijk, wil La Fonderie ook meewerken aan de plaatselijke ontwikkeling.

En later?

De tentoonstelling werd dusdanig opgevat dat ze kan aangepast en vervolledigd worden dank zij de roulatie van de tentoongestelde voorwerpen. Zo worden deze niet alleen in goede omstandigheden bewaard, maar wordt ook de kans geboden andere schatten uit onze collectie te waarderen. De tentoonstelling is evolutief en tijdens de komende jaren zullen ook nieuwe industriële sectoren worden gepresenteerd.

We wensen u een uitstekende reis doorheen industrieel Brussel.

 


Openingsuren : dinsdag > vrijdag, 10:00 > 17:00. Weekend : 14:00 > 17:00

Toegangsprijs (permanente + tijdelijke tentoonstellingen) : 5€ - student, + 65 jaar, werkzoekenden, groep (minimum 10 personen) : 3€ - Article 27 : 1,25€ - minder 12 jaar : gratis

1ste zondag van de maand : gratis.

La Fonderie - Brussels Museum voor arbeid en industrie - 27 Ransfortstraat - 1080 Sint-Jan-Molenbeek


 

 

PanneauGuidoCopNaftalina007    LightExpoPermBurroughs

LightExpoPermPompeEssence    Visuel

   

FWB QUADRI HORI2

LogoCocofFondWebsite

Region FR RGB

Facebook

U bevindt zich hier: Accueil Onthaal NL Tentoonstellingen Tentoonstellingen permanent Permanente tentoonstelling - Brussels Museum voor arbeid en industrie